Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest barki w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, funkcja tego urządzenia wzrosło, przede wszystkim ze względu pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy zamiar omówić o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy pierwocina światła jest jednorodne, to jest uznany jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże waga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśli chodzi o projektowanie zaś oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej uchwycić sens rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, atoli daje spojrzenie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą przynieść ulgę w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest mnogość mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru i skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy teraz nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od czasu rodzaju aplikacji a jej zastosowań. Dlatego ważne jest, by poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wersja urządzenia posiada stałą oś poziomą zaś oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten model jest wyposażony w stałą ośka pionową i dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż w podobny sposób rodzaj A gdy oraz wariant B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów odmiana jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii oraz poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten gatunek charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, że model C jest znany jako struktury jednokolumnowe. Ten model struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl rzecz biorąc, ten odmiana jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej zaś innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome sukurs obrotowe oraz lśnienie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był celny deskrypcja zastosowań a typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ów artykuł pomoże Ci otrzymać w dużej mierze lepsze uchwycenie tych jednostek.