Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI oraz czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które nierzadko pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu kompleks nakreślony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za pomocą ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami tudzież przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, właściwie jak urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej zaś częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki urządzenie odbiorcze EMI bądź analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przy użyciu sprzęt elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają waga na przebieg modus EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest również przewodzony, gdy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto realizować testy EMI?

Istnieje mnogość czynników, które powodują, że badania EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna komplikacja w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej jednak wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, skoro zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” aniżeli genealogia problemów EMC.

Pozostaje jeszcze kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużym stopniu dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.